Van ‘Doen' naar ‘Samen doen’ in de Peel
donderdag 19 mei, 2016

Gisteravond zo’n 100 mensen bijeen in Natuurpoort Milheeze. De ‘coalitie van doeners’ bestaande uit ondernemers, ambtenaren, burgers, bestuurders, mensen van scholen presenteerden hun visie op de Peel in 2030: De Peel maakt het in Brainport. Inspiratie en betrokkenheid maakten de lucht dik. Iedereen werkte hard, de sfeer was hartelijk. De facilitatoren drongen aan op scherpte, concreetheid en persoonlijke keuzes. Ik ben onder de indruk van de intenties die in de lucht hangen. Topondernemers die enthousiast mee doen: topbestuurders die de mouwen opstropen: betrokken ambtenaren en raadsleden die zich inspannen voorbij het comfort. Dat alles leidde tot lange lijsten met strategische thema’s, voornemens en hulpvragen.

Van oudsher is er saamhorigheid in de Peel. Niet vergaderen als er een probleem is, maar samen aan de slag. Vandaar de succesvolle maakindustrie, het world class voedingpoeder beheer van Frans Huijbregts. Vandaar de wereldberoemde klokken van RoyalEijsbouts. Vandaar ook lokale bestuurders die meteen in de benen gaan wanneer de CdK vraagt om hulp bij asielopvang. De vraag is echter of harder werken helpt.

De economische agenda van de Peel is duidelijk: de komende jaren moet de slag gemaakt worden naar samenwerking. De werkgelegenheid, de leefomgeving, de innovatie: op langere termijn gaat de regio het alleen redden met nieuwe ketens, coalities en allianties. De sleutel daarvoor zou wel eens kunnen liggen achter minder lijsten met voornemens, minder acties en minder strategische thema’s. Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg.

De regionale reflex van aanpakken is een deugd die gekoesterd moet worden. Maar gisteravond kondigde ook een nieuwe deugd zich aan. Vertragen om te versnellen. “Je gaat het pas zien als je je eigen antwoord los laat”. De identiteit en het verhaal van de streek echt doorgronden en dat de basis maken voor dansende samenwerking. De Peel maakt het in Brainport, benoemt de reflex van het doen. Brainport heeft het gemaakt vanuit de Peel, benoemt de reflex van de wederkerigheid en de synergie. Beide reflexen verdienen het om ondergebracht te worden in een nieuwe Peelorganisatie als hoeder van de samenwerking. In de Peel breken mooie tijden aan van grenzeloze samenwerking!

Cees Anton