Projects

Regionale Netwerken
vrijdag 22 december, 2017

De ParticipatieTafel Regionale Netwerken is een initiatief van DuurzaamDoor, een programma van RVO. Er zijn ook participatietafels voor bijvoorbeeld water, energie, voedsel, duurzame landbouw en circulaire economie.

De PTRN is een ontmoetingsplek, maar vooral ook een ontwikkelplek. Hier wordt nieuwe kennis ontwikkeld om regionale netwerken succesvol te helpen maken. Deelnemers komen uit verschillende overheden, bedrijven, burgerinitiatieven, universiteiten en professionele ondersteuners.